Vi målar med lösningsmedelsfri linoljefärg från Selder & Company

Vi är glada att kunna använda lösningsmedelsfria oljor och färger från Selder & Company för ytbehandling av våra massiva träkök, renoverade- och nytillverkade fönsterbågar, karmar, dörrar, inredningar, byggnadsvård och övriga snickerier samt känna att kvalitet och bra materialval finns med från ritning till den färdiga produkten i våra projekt! Selder linoljefärger målar vi med inom- och utomhus och inget blandande med terpentin etc utan dessa färger kommer färdigblandade bara att röra om ordentligt samt påföra med pensel. Torkar snabbt och man slipper stark doft av lösningsmedel vid arbetet, vilket är en stor fördel.

Renovering av fönsterbågar med karm i ett vackert kulturellt hus i Söderhamn. Här demonterades persienner och felmonterade spaltventiler bort, dessa gjorde att de kopplade fönstrens konstruktion tappade sin funktion och började släppa in fukt och i följd fick rötskador. Ett kopplat fönster skall vara tätt in mot karm i rummet samt luft skall kunna cirkulera från utsidan och mellan bågar. Snickeriet åtgärdade felen till rätt tänk konstruktionsmässigt samt ny linoljefärg från Selder & Company penselmålades på alla sidor av båge och karm. En dammtätningslist sattes mellan ytter och innerbågen för att minska buller och dammspridning från utomhusmiljö, samt nya tätningslister i fals in mot rummet för att täta mot drag. Vilket visade sig fungera med utmärkt resultat, inget kors drag i lägenhet samt betydligt minskat buller från gatan. Byggnadsvård som fungerade och huset får behålla sina vackra fönster!

Trälagningar i båge och karm samt ytbehandling med linoljefärg från Selder & Company i stegen – olja, grund samt 2 ggr toppstrykningsfärg. Fönsterbågar målar vi i snickeriets lackrum med utsug och karmar på plats med väderskydd i form av fönsterparaplyer från La Arvidsson.

Måttbeställda större Fönsterparaplyer från LA Arvidsson funkade utmärkt att jobba innanför med dessa fönster.

Tillverkning av måttbeställda urnor till asklund – minneslund till kyrkan i byn. Urnorna ytbehandlades med möbelolja från Selder & Company.

Grythyttan möbler i Teak ytbehandlades med uppvärmd (130 grader) möbelolja från Selder & Company. För mer teknisk info om linoljeprodukten besökt  selder.com

 

Hej alla solkatter! 30/5 är fönsterrenoverigens dag!

Ta hand om husets ögon, vårda och renovera dem så håller de länge länge! Mycket trevligt att se smäckra trädimensioner och vackra profiler på karm och fönsterbåge tillsammans med gamla fönsterglas som ger solkatter liv!

Välkommen att höra av Er till snickeriet för tips och råd inför fönsterrenoveringen!

Innerbågarna södra sidan kyrkan färdigrenoverade

IMG_1226

Renoveringsarbetet med innerbågarna på södra sidan i Norrala kyrka är nu färdigt. Kittade, linoljemålade och fönsterputsade samt redo för att ge solkatter!

IMG_1166

Alla innerbågar ligger ann mot befintlig och nytillverkad anslagslist där det monterats nytt tätsnöre i ull, den gamla var uttjänt.

IMG_1197

Dax igen! Fönsterrenoveringen Norrala kyrka fortsätter

IMG_1134

Efter vinteruppehåll med fönsterrenoveringen som startade juli 2015 av Norrala kyrkas alla fönster är det nu äntligen dax igen att fortsätta arbetet på södra sidan! Arbetet börjas med innanfönsterbågarna inuti kyrkan tills värmen kommer & håller i sig på utsidan, då det är dax med ytterfönsterbågarna.

Fix med lister på Trönö kyrka

IMG_0256

Fina höstdagar när det var dax för snickeriet att montera trälister vid Trönö kyrka.

IMG_0242

Trälister mellan fönsterämnen saknades på östra- och södra sidan av Trönö kyrka. Vid kraftigt slagregn kunde fukt krypa igenom springan (se foto) som var mellan fönsterämnen och till insidan av fönstren. Så en täcklist lika den som finns på kyrkans norra sida tillverkades för ändamålet.

IMG_0235

De nya listerna i tätvuxen furu fick sin profil fräst och målades i snickeriet. Trälisterna spikades fast lika som befintliga lister och tätade springan mellan fönstren bra.

Fönsterrenoveringen har börjat på norra sidan av kyrkan

IMG_9842

Snickeriets arbete med att renovera fönstren på Norrala kyrka har börjat. Detta spännande projekt kan Ni följa här!

IMG_9834

Fönstren består av ytterbågar som har korta haspar och tillsammans med stjärthakar i karmen är monterade utan gångjärn. Innerbågar är monterade med fönsterskruv som skruvas genom fönsterbågen och i ett motbleck som sitter i karm. Vissa fönster i svalare utrymmen som tex i vapenhus och i tornet har bara ytterbågar. Skicket på fönster och karmar är varierande, den östra sidan på kyrkan har de mest slitna fönstren och karmarna.

IMG_9064

Arbetet med fönsterrenoveringen startade i Juni månad och valdes att börja på den norra sidan av kyrkan, detta för att undvika stark sol och värme för målningsarbetet med karmar som görs på plats. Fönstret i vapenhuset fick bli det första att ta sig an. Yttre- och inre fönsterbågar tas till snickeriet för arbete så en förvaringsställning för transport från och till kyrkan av fönsterbågar tillverkades. 13 st bågar får plats, det är vad ett stort fönster innehåller på utsidan, plus de fyra innanfönstren.

IMG_9300

Fönsterbågar skarpas rena från färg på utsidan och delvis på insidan som mest tvättas ren. Ibland stöter man på rötskadade delar så de byts ut helt eller delvis till nytt kådrikt tätvuxen furu. Årsringar på det nya virket skall vara orienterade åt samma håll som på befintligt. Arbetet med fönsterrenoveringen har antikvarisk kontroll så varje fönsterbåge och karm dokumenteras, de märks upp får anteckning om åtgärd, diagonalmått, fukthalt, etc samt fotas.

IMG_9817

Ett nytt understycke har tillverkats och passas nu ihop med fönsterbågens bevarade delar.

IMG_8787

Kittkanter ses över och löst sittande kitt ersätts med nytt linoljekitt.

IMG_9846

Färgprover tas fram från de befintliga yttersta färglagret som finns idag på in och utsida. Valet av kulör blir på bågar och karm utvändigt NCS S6020-Y70R, bågar och karm invändigt NCS S4005-G80Y. Valet av leverantör på linoljefärg blir Engwall & Claesson.

IMG_9781

En gul ockra kulör finns på ett fåtal bågar intakta och är möjligen den äldsta orginalfärgen på fönstren.

IMG_8790

Fönsterbågarna målas och torkar mellan de tre strykningarna i snickeriets lackrum där fläktutsug finns.

 

 

Fönsterrenovering, bågar med spårfals.

DSC01365

Byggnadsdetaljer åldras & slits av vädrets makter inte minst fönster. Det var dax att renovera de gamla fönsterbågarna, de yttre. Denna typ av fönster (1800-1900-tal) har fasta ytterbågar med lösa innanfönster som vanligtvis var ditmonterade bara på vinterhalvåret. Fönsterglasets infästning i bågen är av typen spårfals, ett spår i bågen och spröjs där fönsterglaset träs in.

DSC01367.JPG

Sprickor och krackelering i en för tjockt målad färg syns. Gammal färg har lossnat bitvis på fönsterbågar, karm samt vattbräda.

DSC01368.JPG

Springan som skall vara mellan karm och fönsterbåge var täckt med färg och hindrade luft att cirkulera utifrån och emellan fönsterbågarna, resultat av det blev kondens på insida ytterbågen och som följd röta bitvis i trät.

Bild 070 Fönster-renovering 2

Fönsterbågarna monterades bort försiktigt och varje båge märktes upp ordentligt för att inte blandas ihop. Diagonalmått togs i karm och på båge innan sidostycken togs isär med botten- och överstycke samt spröjs. Ett informationspapper till varje fönster fylls i under arbetets gång med mått, beslagning och var lagningar gjorts etc.

DSC01584

Gamla fönsterbågar är ej limmade i sina tappar utan bågens tappar låses med naror/plugg. Dessa borras ur på sido-, botten- och överstycke samt spröjs för att kunna ta isär delarna som märks noggrant.

DSC01575

Bild 071 Fönster-renovering 3

Försiktigt tas all färg och gammalt kitt i spårfalsen bort, till hjälp kan man ha varmluftsfläkt och kittlampa.

DSC01586

Alla delar är renskrapade och spårfalsar samt vissa delar av bågen skall halvoljas med hälften kokt linolja och hälften terpentin. Detta för att linoljan i kittet inte skall sugas in i trävirket, samt förbättrar kittets vidhäftning. Halvoljningen skapar också fuktskydd samt ersätter urlakade hartsämnen i trävirket.

DSC01596

Äldre fönster är oftast tillverkade i kärnvirke, hartsrikt sådant och noga utvalt vad gäller täta årsringar. Vid ev byte av delar så skall det nya trät väljas med omsorg och med liknande årsringar.

DSC01398

De inre fönsterbågarna sitter kvar i karmen under renoveringen av de yttre fönsterbågarna, karm och foder får en uppfräschning.

DSC01804

Alla delar har penselmålats med vit linoljefärg 2 strykningar, grund- och mellanstrykning innan fönsterbågen sätts ihop med fönsterglasen. Tredje strykningen sker efter det att fönstret är helt ihopsatt och färdig kittat.

DSC01805

Linoljekitt trycks in i spåret och därefter träs försiktigt glaset in i spårfalsen. De som trycks ut ur spåret arbetas slätt med en kittkniv, och på vissa ställen av spåret kan extra kitt få tryckas in. Diagonalen kontrolleras och nya fyrkantiga naror/tappar slås in för att låsa bågens tappar i rätt läge. Bågarna får ev beslag monterade, spårskruven byts ev ut mot ny sådan.

DSC02017

Fönsterbågarna monteras fast med hästskosöm som spikas in i karm och håller sedan bågen, alla fönster är inte öppningsbara. På vissa fönster sitter stolpgångjärn med konformiga tappknoppar. De gamla bågarna med vackert skiftande fönsterglas är nu helt renoverade och kan användas i många år framåt. Att bevara de gamla fönstren som passar huset och ger karaktär är ett mycket trevligt alternativ!

DSC02018

 

 

Förstukvist renoveras

Bild 2280

Det var dags för en grundlig renovering av förstukvisten från 1900-talet. Regelverket under brokonstruktionen hade ruttnat med åren då träbjälkar låg direkt mot marken. Detaljer av snickarglädjen hade spruckit sönder och bitar fattades, färg hade delvis krackelerat eller rasat av. Pärlsponten i bakgrunden på husfasaden och innertaket på förstukvisten var i god kondition.

Bild 2285

Stolparna har fasade hörn från räckets överliggare upp till konsolerna, däremellan finns en profilerad krage som löper runt stolpen. Stolparna var av god kvalité under färgen, men kragen och konsolerna som spruckit tillverkades nya men ekakt likadana som förlaga.

Bild 2286

Över-och underliggare, ändbrädor och de kontursågade spjälorna byttes ut helt och hållet, inget av det gick att återanvända tyvärr.

Bild 2292

Bänkarna på var kortsida förstukvisten vilade på en kontursågad konsol i mitten samt en benställning och regel på ändarna. De tillverkades alla nya.

Bild 2290

Bild 2359

Brokonstruktionen när allt är avrivet. De bjälkar stolparna vilade på var riktigt ruttna och taket hade sjunkit neråt i framkant av detta. Fronten fick stämpas upp så att taket rätades, och arbetet med själva brokonstruktionen kunde börja.

Bild 2368

Bild 2370

Formar spikades ihop till att gjuta plintar i under varje stolpe samt där bärande bjälkar för konstruktionen skulle bli. Plintarna till stolparna skulle sedan täckas med golvbrädor så de doldes på ett bra sätt.

Bild 2382

Bjälkarna i fin furu undertill tjärades in för lite extra skydd.

Bild 2403

Bron med fungerande trappa, sista steget fick bli en stenstolpe som hittats på gården. Grunden behandlades med tjärblandningen roslagsmahogny och var med det klar för att ta emot resten av snickerierna!

IMG_1552

Snickarglädjen och övriga detaljer tillverkades nya men exakt lika som de gamla. Detaljerna penselmålades sedan med linoljefärg tre tunna lager.

IMG_1554

DSC00049

Förstukvisten fix färdig! Basen är i vit kulör, snickarglädjen, spjälor och pärlsponten i pärlgrått. Dörren havregul, dörrfodret och bänkarna brutna i grönt.

Se det färdiga resultatet på » www.heinemannsnickeri.se

Profilerade panel ämnen

IMG_1655

Profilerade panelämnen tillverkades i 16mm mdf. Över- och understycke, ståndare och bröstlist sattes ihop som ett ramverk och den låga panelen följde rummets väggar.

IMG_2952

En lägre sockel sattes utanpå understycket så en bas bildades mot golvet.

IMG_2957

IMG_2960

Bröstlisten har en ganska rakt skuren front och följer panelen på ovansida samt framkant på fönsterbrädor och inredning på dess framkant.

IMG_2946

Gamla ramverksdörrar med avsågade lister

De flesta har väl sett eller varit med om att sprätta bort masonit på gamla ramtverksdörrar, släta masonit dörrar som målats. Man hoppas på att det finns spegelfyllningar och hela lister kvar därunder. Så är inte fallet alla gånger, tyvärr. Snickeriet fick i uppdrag att renovera sådana gamla dörrar.

IMG_2783

Den ådringsmålade masoniten sprättades bort från dörrarna och alla spikar drogs ur. Inga lister satt kvar och i en dörr var spegelfyllningarna borttagna med.

IMG_2780

En dörr vars sida ingen masonit hade spikats fast och de helfranska listerna satt kvar, möjligt att denna sida vart mot något rum som inte användes och därför inte nödvändigt måste kläs med masonit. Helfranska lister är utanpåliggande och vanligtvis så har de huggits ner eller så har de tagits bort, beror kanske på vad som gick smidigast. Halvfranska lister ligger nedsänkta innanför ramverket och sticker ej utåt någonting. (Halvfranska lister kan ni se mer av här på byggbloggen, kategori dörrar och fönster).

IMG_2779

Så här såg dörrarna ut under. Nu tillverkas lister efter förlagan som satt kvar, nya spegelfyllningar tas fram och får en fris fräst runt om på båda sidor.

IMG_2782

Lister gerades och spikades fast runt alla spegelfyllningarna, ca 45m gick det åt.

IMG_2785

IMG_2789

Bara målningsjobb kvar så blir de som gamla igen..

IMG_2787