Arkiv för december, 2010

Profilerade lister efter gamla förlagor

Snickeriet tillverkade profilerade lister efter gamla förlagor, inga stora mängder utan några meter av varje så att kund kan komplettera de befintliga listerna under sin hus renovering.

DSC01886

Nytillverkade till vänster och de gamla till höger.

DSC01887

DSC01889

DSC01891

DSC01892

DSC01900

DSC02058

Trappräcket under snedtak

DSC02134

Trappräckets alla detaljer i furu tappades ihop för en stark och gedigen konstruktion.

DSC02132

Snedställda räckesståndare mellan över- och underliggare. Här syns detaljernas möten och profiler.

DSC02137

Räcken monterade på båda sidor trappen. Räckets överliggare följer taklutningen. Fyrkantiga stolpar i framkant av de båda räckena har generöst rundade kanter liksom räckesståndarna.

DSC02138

Trappan som är mycket brant och smal har fått handledare av smäckrare modell, för att inte ta så mycket av utrymmet i anspråk.

DSC02142

Handledarna är snedställda mot vägg och är profilfrästa så att man får ett bekvämt grepp på liten yta.