Fönsterrenovering, bågar med spårfals.

DSC01365

Byggnadsdetaljer åldras & slits av vädrets makter inte minst fönster. Det var dax att renovera de gamla fönsterbågarna, de yttre. Denna typ av fönster (1800-1900-tal) har fasta ytterbågar med lösa innanfönster som vanligtvis var ditmonterade bara på vinterhalvåret. Fönsterglasets infästning i bågen är av typen spårfals, ett spår i bågen och spröjs där fönsterglaset träs in.

DSC01367.JPG

Sprickor och krackelering i en för tjockt målad färg syns. Gammal färg har lossnat bitvis på fönsterbågar, karm samt vattbräda.

DSC01368.JPG

Springan som skall vara mellan karm och fönsterbåge var täckt med färg och hindrade luft att cirkulera utifrån och emellan fönsterbågarna, resultat av det blev kondens på insida ytterbågen och som följd röta bitvis i trät.

Bild 070 Fönster-renovering 2

Fönsterbågarna monterades bort försiktigt och varje båge märktes upp ordentligt för att inte blandas ihop. Diagonalmått togs i karm och på båge innan sidostycken togs isär med botten- och överstycke samt spröjs. Ett informationspapper till varje fönster fylls i under arbetets gång med mått, beslagning och var lagningar gjorts etc.

DSC01584

Gamla fönsterbågar är ej limmade i sina tappar utan bågens tappar låses med naror/plugg. Dessa borras ur på sido-, botten- och överstycke samt spröjs för att kunna ta isär delarna som märks noggrant.

DSC01575

Bild 071 Fönster-renovering 3

Försiktigt tas all färg och gammalt kitt i spårfalsen bort, till hjälp kan man ha varmluftsfläkt och kittlampa.

DSC01586

Alla delar är renskrapade och spårfalsar samt vissa delar av bågen skall halvoljas med hälften kokt linolja och hälften terpentin. Detta för att linoljan i kittet inte skall sugas in i trävirket, samt förbättrar kittets vidhäftning. Halvoljningen skapar också fuktskydd samt ersätter urlakade hartsämnen i trävirket.

DSC01596

Äldre fönster är oftast tillverkade i kärnvirke, hartsrikt sådant och noga utvalt vad gäller täta årsringar. Vid ev byte av delar så skall det nya trät väljas med omsorg och med liknande årsringar.

DSC01398

De inre fönsterbågarna sitter kvar i karmen under renoveringen av de yttre fönsterbågarna, karm och foder får en uppfräschning.

DSC01804

Alla delar har penselmålats med vit linoljefärg 2 strykningar, grund- och mellanstrykning innan fönsterbågen sätts ihop med fönsterglasen. Tredje strykningen sker efter det att fönstret är helt ihopsatt och färdig kittat.

DSC01805

Linoljekitt trycks in i spåret och därefter träs försiktigt glaset in i spårfalsen. De som trycks ut ur spåret arbetas slätt med en kittkniv, och på vissa ställen av spåret kan extra kitt få tryckas in. Diagonalen kontrolleras och nya fyrkantiga naror/tappar slås in för att låsa bågens tappar i rätt läge. Bågarna får ev beslag monterade, spårskruven byts ev ut mot ny sådan.

DSC02017

Fönsterbågarna monteras fast med hästskosöm som spikas in i karm och håller sedan bågen, alla fönster är inte öppningsbara. På vissa fönster sitter stolpgångjärn med konformiga tappknoppar. De gamla bågarna med vackert skiftande fönsterglas är nu helt renoverade och kan användas i många år framåt. Att bevara de gamla fönstren som passar huset och ger karaktär är ett mycket trevligt alternativ!

DSC02018

 

 

Lämna ett svar