Arkiv för augusti, 2010

Grindar till gården

DSC01709 DSC01710

DSC01661

Grindarna skulle tillverkas med en totalbredd på 3m, den vänstra skulle bli 2m bred och den högra 1m, höjden är ca 1200mm. Den högra 1m skulle vara den man passerade igenom, och den vänstra kunde öppnas vid behov för att kunna köra in fordon på gården. Som material valdes kärnfuru, de kådrikaste bitarna placerades ner mot mark.

DSC01662

Grindens konstruktion gjordes så att förbindningarna blev halvt i halvt, och naror låste dem. På bilden syns ursågningarna så att ämnena går i varandra. Virkesdimensionen på sidostycken och underliggare är 85 x 46mm, överliggare och mittbitar är 74 x 46mm lite variation för dess konstruktion och utseende.

DSC01663

I den nedre delen på grinden skulle rundstavar 27mm placeras med c/c måttet 93mm. Hål borrades.

DSC01665

Nu var det dags att montera ihop grinden, vattenfast konstruktionslim lades i förbindningarna och rundstavarnas fästen för extra hållfasthet.

DSC01673

Det borrades för naror i alla halvt i halvt förbindningar, naror är  fyrkantiga plugg som slås igenom och låser träämnena på plats. Dessa naror har tjocklek 1 x 1cm, fönsterbågar kan ha naror med tjocklek 4-6mm.

DSC01674

Här ser vi materialvalet av den kådrika furun, och halvt i halvt konstruktionen.

DSC01678

Grindens två sektioner är nu nästan klara, de stående sidoämnena har fått en rundning på dess avslut uppåt. På den vänstra grindhalvan valdes att lägga ett bredare parti i mitten för att markera att denna öppnar man inte för passage. Ögat faller då på den högra och den blir en naturlig passage.

DSC01684

Grinden till gården har nu fått kryss i övre sektionerna och alla kanter är lätt avfasade. Nu fattas det bara några beslag, färg samt stenstolpar på vardera sida som kan bära upp konstverket.