24 paket kvar till jul…

IMG_4872

24 paket kvar till jul… Julkalender i form av en gran tillverkad av skivmaterial, färg, krokar och små paket. Mått: 1100x920mm (HöxBr). Trevlig December!

Pargrind till kulturkvarter

IMG_6247

Ämnen till grinden har valts i tätvuxen furu och arbetet med att sammanfoga delarna med varandra har börjat. Med handöverfräs och vassa stämjärn tas material bort så att delarna kan passas ihop halvt i halvt. Det ger en mycket formstabil konstruktion som är ett måste för en så bred pargrind.

IMG_6257

IMG_6260

Grinden har en konvex överliggare och under denna skall snedställda fyrkants pinnar fästas med tappar. Den övre sektionen har ett längre mått än den undre som bildar basen på grinden.

IMG_6261

IMG_6281

Pinnarna passas in med olika vinklar på överänden en efter en och limmas med tappar. Överliggare, mellandel och basen limmas sedan ihop med varandra.

IMG_6302

IMG_6307

Grinden har fått sidstycken och dess ovandel har formats trevligt. Halvt i halvt sammansättningen har fått naror borrade och islagna för extra låsning

IMG_6852

IMG_7146

Handsmidda gångjärn som följer grindens konvexa form upptill, de har målats med linoljefärg lika som grind för att inte bli så markanta för ögat.

IMG_7131

Pargrind penselmålad med linoljefärg samt beslagen klinka och grindstopp som fått behålla sitt smidesutseende då de är vackra detaljer.

IMG_7142

 

Renovering av rorkult

IMG_3883

Segelbåtens rorkult hade spruckit i limningarna och vatten trängt in samt krackelerat dess ytbehandling. Rorkult är en del av den styranordning för segel-och motorbåtar som inte styrs direkt av ratt.

IMG_3884

Rorkulten var skiktlimmad med mahogny och fura vartannat lager, avslutningsvis mahogny. Lamellerna spräcktes upp och sicklades rena, därefter limmades de med lösningsmedelsfri lamineringsepoxi, bas + härdare. Bra arbetsmiljö blev det då man slapp de starka ångorna som kan vara från epoxi.

20130528-120046.jpg

Efter att epoxilimmningen härdat ett dygn så putsades rorkulten försiktigt trären.

IMG_3892

Dags för glasfiberväv tunn sådan 160g/m2 som läggs runt om rorkulten tillsammans med epoxiblandningen, duken skall försegla och förhindra att sprickbildning blir i de ihoplimmade trälamellerna. Duken blir som en armering och stärker rorkulten. Epoxin gör duken nästintill osynlig i alla fall genomskinlig.

IMG_3893

IMG_3899

20130612-105828.jpg
Dukens överflöd har skurits bort och dess yta har putsas jämn och ett ytterligare lager med enbart epoxi (härdare & bas) har strukits på runtom rorkulten.

IMG_4008

Sista momentet av att renovera rorkulten är att fernissa den. Tre lager fernissa stryks med ca 1-2 dygns tork- och härdtid emellan, kan med fördel strykas vid svalare temperatur. Fernissan heter Le Tonkinois och är rekommenderad av en båtkännare, den är mycket hållbar även tidsmässigt.

Trappräcke i ek & stål

IMG_1892

Vinklat räcke tillverkades till en liten avsatts bredvid en trappa. Materialet var ek och mattborstat stål. Ytbehandlingen gjordes med Osmo hårdvaxolja.

IMG_1787

Över- och underliggare gerades och tappar i trä sammanfogade dess ger. Konvexa profiler  frästes på dessa.

IMG_1788

IMG_1860

Hål borrades för de mattborstade stålpinnarna efter det limmades delarna ihop med varandra.

IMG_1876

Stålpinnarna har diameter 14mm.

IMG_1881

Bortre ändbrädan på räcket skall sitta mot vägg, och den främre fyrkantiga ändstolpen blir jämsides vid trappans början.

IMG_1889

IMG_1888

Räcket har bara måtten 500x400x950mm (DjxBrxHö) och därför har smäckra samt rena detaljer valts för att inte verka överdimensionerade.

IMG_1883

Apparatlådor till Chile

IMG_1093

Snickeriet fick en förfrågan av Söderhamn Eriksson AB om att tillverka apparatlådor i björk till kantautomat inom sågverksindustrin. Det första paret som tillverkades för ett tag sedan leverades till Chile.

IMG_1091

Björkramarna som klarlackades hade en speciell utformning, den stora ramen skulle en touchskärm placeras och i den mindre ramen en knappsats. Placeringen på bilden är den verkliga placeringen.

IMG_1094

Ramarna var komplicerade med sina olika vinklar och fräsningar.

IMG_1099

IMG_2438

På skrivbordet syns de små apparatlådorna. Bilden kommer från sågverket i Chile.

Trådrullar i långa rader

IMG_2611

IMG_1747

Reklamfirmans trådrullar för brodyr skulle få en bättre plats för att lättare kunna se och jämföra de olika kulörerna. Hål borrades i en mdf skiva med givna mått för stora och små trådrullar.

IMG_1748

Pinnarna som är rundstav slogs ner i hålen tillsammans med trälim.

IMG_1809

Tavlan för trådrullar sprutmålades råvit.

IMG_2613

Båtinredning i Teak

20110629-124840.jpg
Båtinredning som luckor, lister mm skulle ses över. Själva kärnan i luckorna var ruttna och listerna runtom dem var spruckna och lossnade.
20110629-125153.jpg
Nya stommar tillverkades efter ide av den gamla och fanerades i vitt laminat med kantlister av Teak. Vissa luckor fanerades helt i Teak och kantlistades.
20110629-125410.jpg
Här tejpas fanerarken i Teak ihop med varandra, och skall därefter limmas fast på nytillverkad stomme i båtplywood.
20110630-145140.jpg
Tejpremsorna som liknar dessa man blöter och tejpar igen innanfönster med mot hösten, skall nu putsas bort.
20110630-145246.jpg
För att såga fina snitt i faner så används en fintandad fanersåg, där tänderna bildar en konväx kant.
20110630-145536.jpg
Nyfanerad Teak lucka som är delad med pianogångjärn i tre sektioner, ytbehandlad med Teakolja.

20110702-131131.jpg
Teaklisterna har spruckit sönder och fukt trängt in till stommen, som vittrat sönder.

20110702-131402.jpg
Ny stomme och nya teaklister har tillverkats. Listerna falsar över stommens kanter och geras ihop.

20110702-131649.jpg
Kärnan är plywood och i detta fall fanerad med 0,7mm Teak, finns även tjockare faner om det behövs.

20110702-131957.jpg

20110702-132442.jpg
Ihoplimning av luckan. Nu återstår lite putsjobb, beslagning samt ytbehandling sedan bär det ut på det stora blå!

Åttkantig infattning

DSC00847

Kunden hade gjort ett hål i väggen mellan två rum, och behövde en ifattning samt foder till det. Det tillverkades i mdf.

DSC00842

Fodret gjordes i ett enda stycke från mdf-skivan, för att inte få några skarvar. Det sågades med sänksåg efter linjal, och för att såga ut i hörnorna så användes en japansåg utan rygg.

DSC00845

Fodrets innersta linje var sågad, nu skulle ytterkanterna sågas fram. En profil frästes på inner och ytterkant av det åttkantiga fodret. Syns på den övre bilden.