Innerbågarna södra sidan kyrkan färdigrenoverade

IMG_1226

Renoveringsarbetet med innerbågarna på södra sidan i Norrala kyrka är nu färdigt. Kittade, linoljemålade och fönsterputsade samt redo för att ge solkatter!

IMG_1166

Alla innerbågar ligger ann mot befintlig och nytillverkad anslagslist där det monterats nytt tätsnöre i ull, den gamla var uttjänt.

IMG_1197

Dax igen! Fönsterrenoveringen Norrala kyrka fortsätter

IMG_1134

Efter vinteruppehåll med fönsterrenoveringen som startade juli 2015 av Norrala kyrkas alla fönster är det nu äntligen dax igen att fortsätta arbetet på södra sidan! Arbetet börjas med innanfönsterbågarna inuti kyrkan tills värmen kommer & håller i sig på utsidan, då det är dax med ytterfönsterbågarna.

Fönsterrenoveringen har börjat på norra sidan av kyrkan

IMG_9842

Snickeriets arbete med att renovera fönstren på Norrala kyrka har börjat. Detta spännande projekt kan Ni följa här!

IMG_9834

Fönstren består av ytterbågar som har korta haspar och tillsammans med stjärthakar i karmen är monterade utan gångjärn. Innerbågar är monterade med fönsterskruv som skruvas genom fönsterbågen och i ett motbleck som sitter i karm. Vissa fönster i svalare utrymmen som tex i vapenhus och i tornet har bara ytterbågar. Skicket på fönster och karmar är varierande, den östra sidan på kyrkan har de mest slitna fönstren och karmarna.

IMG_9064

Arbetet med fönsterrenoveringen startade i Juni månad och valdes att börja på den norra sidan av kyrkan, detta för att undvika stark sol och värme för målningsarbetet med karmar som görs på plats. Fönstret i vapenhuset fick bli det första att ta sig an. Yttre- och inre fönsterbågar tas till snickeriet för arbete så en förvaringsställning för transport från och till kyrkan av fönsterbågar tillverkades. 13 st bågar får plats, det är vad ett stort fönster innehåller på utsidan, plus de fyra innanfönstren.

IMG_9300

Fönsterbågar skarpas rena från färg på utsidan och delvis på insidan som mest tvättas ren. Ibland stöter man på rötskadade delar så de byts ut helt eller delvis till nytt kådrikt tätvuxen furu. Årsringar på det nya virket skall vara orienterade åt samma håll som på befintligt. Arbetet med fönsterrenoveringen har antikvarisk kontroll så varje fönsterbåge och karm dokumenteras, de märks upp får anteckning om åtgärd, diagonalmått, fukthalt, etc samt fotas.

IMG_9817

Ett nytt understycke har tillverkats och passas nu ihop med fönsterbågens bevarade delar.

IMG_8787

Kittkanter ses över och löst sittande kitt ersätts med nytt linoljekitt.

IMG_9846

Färgprover tas fram från de befintliga yttersta färglagret som finns idag på in och utsida. Valet av kulör blir på bågar och karm utvändigt NCS S6020-Y70R, bågar och karm invändigt NCS S4005-G80Y. Valet av leverantör på linoljefärg blir Engwall & Claesson.

IMG_9781

En gul ockra kulör finns på ett fåtal bågar intakta och är möjligen den äldsta orginalfärgen på fönstren.

IMG_8790

Fönsterbågarna målas och torkar mellan de tre strykningarna i snickeriets lackrum där fläktutsug finns.