Profilerade panel ämnen

IMG_1655

Profilerade panelämnen tillverkades i 16mm mdf. Över- och understycke, ståndare och bröstlist sattes ihop som ett ramverk och den låga panelen följde rummets väggar.

IMG_2952

En lägre sockel sattes utanpå understycket så en bas bildades mot golvet.

IMG_2957

IMG_2960

Bröstlisten har en ganska rakt skuren front och följer panelen på ovansida samt framkant på fönsterbrädor och inredning på dess framkant.

IMG_2946

Gamla ramverksdörrar med avsågade lister

De flesta har väl sett eller varit med om att sprätta bort masonit på gamla ramtverksdörrar, släta masonit dörrar som målats. Man hoppas på att det finns spegelfyllningar och hela lister kvar därunder. Så är inte fallet alla gånger, tyvärr. Snickeriet fick i uppdrag att renovera sådana gamla dörrar.

IMG_2783

Den ådringsmålade masoniten sprättades bort från dörrarna och alla spikar drogs ur. Inga lister satt kvar och i en dörr var spegelfyllningarna borttagna med.

IMG_2780

En dörr vars sida ingen masonit hade spikats fast och de helfranska listerna satt kvar, möjligt att denna sida vart mot något rum som inte användes och därför inte nödvändigt måste kläs med masonit. Helfranska lister är utanpåliggande och vanligtvis så har de huggits ner eller så har de tagits bort, beror kanske på vad som gick smidigast. Halvfranska lister ligger nedsänkta innanför ramverket och sticker ej utåt någonting. (Halvfranska lister kan ni se mer av här på byggbloggen, kategori dörrar och fönster).

IMG_2779

Så här såg dörrarna ut under. Nu tillverkas lister efter förlagan som satt kvar, nya spegelfyllningar tas fram och får en fris fräst runt om på båda sidor.

IMG_2782

Lister gerades och spikades fast runt alla spegelfyllningarna, ca 45m gick det åt.

IMG_2785

IMG_2789

Bara målningsjobb kvar så blir de som gamla igen..

IMG_2787

Profilerade lister efter gamla förlagor

Snickeriet tillverkade profilerade lister efter gamla förlagor, inga stora mängder utan några meter av varje så att kund kan komplettera de befintliga listerna under sin hus renovering.

DSC01886

Nytillverkade till vänster och de gamla till höger.

DSC01887

DSC01889

DSC01891

DSC01892

DSC01900

DSC02058

Skurkloss

En skurkloss eller fodersockel är den nedersta omkring 1-2 decimeter höga utbytbara delen av ett dörrfoder, ibland ändå högre. Skurklossar finns i många gamla hus och i olika utföranden. Förr i tiden då man skurade golven med rikligt med vatten, hinkvis. Blev ofta den understa delen av dörrfodret i mycket dålig kondition, nästan ruttnat. Då bytte man helt enkelt ut den. Så det är inte alltid den biten har samma profilering som dörrfodret.

På den tiden fanns det ett litet skurhål i ytterväggen dit golvet lutade, även där ruttnade det kan jag tillägga. Inte så konstigt eftersom hinkvis med såpvatten flödade över golven emellanåt.

DSC00987

Snickeriet fick beställning på skurklossar efter gammal förlaga och dess profilfräsningar. Här syns första frästa profilen av 5st, en rundning. Den vänstra bitens ändträ har påritat  vart det skall fräsas.

DSC00988

Andra fräsningen är till det rakare partiet i mitten och måste fräsas två gånger för att få den rätta bredden.

DSC00989

Tredje fräsningen så har vi den rätta bredden på den raka nivån.

DSC00990

Fjärde fräsmomentet är en vinkel upp mot det plana slutet.

DSC00991

Femte och sista profilfräsningen är ett hålkäl på den vänstra sidan, den sidan som skall vara mot dörröppningen.

DSC00994

Så ser skurklossen ut färdig och med fodret ovan. Efter alla fräsmomenten så blev ju resultatet näst intill likt den gamla förlagan. På snickeriets hemsida under kategori byggnadsvård så kan man se en annan typ av skurkloss eller fodersockel. Inte så profilerad som denna.