Båtinredning i Teak

20110629-124840.jpg
Båtinredning som luckor, lister mm skulle ses över. Själva kärnan i luckorna var ruttna och listerna runtom dem var spruckna och lossnade.
20110629-125153.jpg
Nya stommar tillverkades efter ide av den gamla och fanerades i vitt laminat med kantlister av Teak. Vissa luckor fanerades helt i Teak och kantlistades.
20110629-125410.jpg
Här tejpas fanerarken i Teak ihop med varandra, och skall därefter limmas fast på nytillverkad stomme i båtplywood.
20110630-145140.jpg
Tejpremsorna som liknar dessa man blöter och tejpar igen innanfönster med mot hösten, skall nu putsas bort.
20110630-145246.jpg
För att såga fina snitt i faner så används en fintandad fanersåg, där tänderna bildar en konväx kant.
20110630-145536.jpg
Nyfanerad Teak lucka som är delad med pianogångjärn i tre sektioner, ytbehandlad med Teakolja.

20110702-131131.jpg
Teaklisterna har spruckit sönder och fukt trängt in till stommen, som vittrat sönder.

20110702-131402.jpg
Ny stomme och nya teaklister har tillverkats. Listerna falsar över stommens kanter och geras ihop.

20110702-131649.jpg
Kärnan är plywood och i detta fall fanerad med 0,7mm Teak, finns även tjockare faner om det behövs.

20110702-131957.jpg

20110702-132442.jpg
Ihoplimning av luckan. Nu återstår lite putsjobb, beslagning samt ytbehandling sedan bär det ut på det stora blå!

Lämna ett svar