Skurkloss

En skurkloss eller fodersockel är den nedersta omkring 1-2 decimeter höga utbytbara delen av ett dörrfoder, ibland ändå högre. Skurklossar finns i många gamla hus och i olika utföranden. Förr i tiden då man skurade golven med rikligt med vatten, hinkvis. Blev ofta den understa delen av dörrfodret i mycket dålig kondition, nästan ruttnat. Då bytte man helt enkelt ut den. Så det är inte alltid den biten har samma profilering som dörrfodret.

På den tiden fanns det ett litet skurhål i ytterväggen dit golvet lutade, även där ruttnade det kan jag tillägga. Inte så konstigt eftersom hinkvis med såpvatten flödade över golven emellanåt.

DSC00987

Snickeriet fick beställning på skurklossar efter gammal förlaga och dess profilfräsningar. Här syns första frästa profilen av 5st, en rundning. Den vänstra bitens ändträ har påritat  vart det skall fräsas.

DSC00988

Andra fräsningen är till det rakare partiet i mitten och måste fräsas två gånger för att få den rätta bredden.

DSC00989

Tredje fräsningen så har vi den rätta bredden på den raka nivån.

DSC00990

Fjärde fräsmomentet är en vinkel upp mot det plana slutet.

DSC00991

Femte och sista profilfräsningen är ett hålkäl på den vänstra sidan, den sidan som skall vara mot dörröppningen.

DSC00994

Så ser skurklossen ut färdig och med fodret ovan. Efter alla fräsmomenten så blev ju resultatet näst intill likt den gamla förlagan. På snickeriets hemsida under kategori byggnadsvård så kan man se en annan typ av skurkloss eller fodersockel. Inte så profilerad som denna.

Lämna ett svar