Kök Trädgårdsstadens luckor & fronter på sin plats

IMG_5127

Linoljefärgen har torkat och ramverksluckans fyllningar monteras, de sitter på plats i luckans fals med trälister som spikas fast. Lådskenor ligger beredda att monteras i underskåpen.

IMG_5139

Snickeriets kreativa arbetsbord!

IMG_5137

Luckor & lådfronter på var plats, tejp gul till färgen fungerar som handtag.. Luckorna till överskåpen har en trevlig delning och fyllning ovan och under. De lägre lådfronterna är släta och de större har ramverksutförande som luckor, en trevlig kombination dem emellan.

Lämna ett svar