Stolpgångjärn huggs in

IMG_2071

Stolpgångjärn i Kök Storsvea skall huggas in på sin rätta plats i var skåp.

IMG_2041

Placeringen på stolpgångjärnet ritas in på skåpsidan.

IMG_2042

Med handöverfräs så fräses rätt djup och bredd i skåpstommarna med hjälp av mall.

20120706-152638.jpg

Hörnen som blir kvar efter fräsningen huggs för hand med skarpa stämjärn, och efter lite finlir så sitter stolpgångjärnen där.

IMG_2043

Stjärnskruvarna byts givetvis ut till spårskruv när allt är infällt och klart.

IMG_2046

När stolpgångjärnen monterats i skåpstommarna så börjar inpassningen med motsvarande gångjärn på luckan.

IMG_2060

Luckan sätts invid gångjärnsidan på skåpet och höjden på stolpgångjärnet ritsas av på luckan.

IMG_2064

Placeringen på luckans kant måttas ut med hjälp av att lägga på gångjärnet och ritsa av ytterligare.

IMG_2066

Stolpgångjärnet skall fräsas ner sin tjocklek i luckan, detta för att glipa mellan lucka och stomme skall bli lagom och inte allt för bred. Avslutningen på fräsningen det vill säga över och under gångjärnet hugger man av träfibrerna med stämjärn. Detta för att få ett skarpt avslut, och även undvika att det lossnar flisor vid fräsningen.

IMG_2065

Fräsning av utrymmet som stolpgångjärnet fodrar.

IMG_2063

Stolpgångjärnen skruvas fast och provas på skåpstommen, stjärnskruvarna byts sedan ut till spårskruv.

IMG_2068

När gångjärnen sitter där de ska så putsas luckorna in för att få en bra gång. Detta skåp skall få två lådor ovan luckorna.

IMG_2076

Kök Storsvea har en köksö- disk på hjul. Denna har fyra luckor nedtill varav ett par är parlucka. Ovan dessa tre lådor, och ovan dem fyra mindre lådor. Baksida och gavlar har pärlspontutförande.

IMG_2073

Lämna ett svar