Naturhistoriska Riksmuseet-tätvuxen fura

IMG_1199

Snickeriet har levererat olika träämnen i tätvuxen furu till Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.

IMG_1127

Holms Bleck & Plåt som har sin verkstad intill snickeriet jobbar nu på museets tak med renovering. Under plåtbeklädnaderna, själva stommen i trä behöver delvis bytas ut. De nya träämnena skall vara i tätvuxen furu och av god kvalitet, vilket snickeriet jobbar med och har i lager.

IMG_1129

De tätvuxna furuämnena är kådrika och har naturligt god motståndskraft mot rötangrepp. Vilket lämpar sig för detta ändamål.

IMG_1307

Ett gammalt träämne fungerar som förlaga att mäta och tillverka fram nya i kärnfuru.

IMG_1197

Lämna ett svar