Lådskenor Blum

20110513-074931.jpg
Lådskenor är från Blum och har fullutdrag med dämpande stängning.

20110513-075133.jpg
Beslaget består av skenan i plåt som monteras i skåpets stomsida. Samt koppling i orange utförande monteras i framkant undersida låda. När monteringen är klar sätts lådan i skåpet och beslagen hakar i varandra och är färdigt för att användas.

20110513-080152.jpg
På kopplingsbeslaget finns en höjdinställning att justera lådan med. Det är den grå piggen till vänster i framkant, man för framåt alt bakåt för att justera lådans front höjdledes.

20110513-080805.jpg
På skenans bakre ände finns en pigg man vrider runt, höger och vänster varv. Detta för att justera lådans höjd bak.

20110513-081327.jpg
En pigg sticker in i lådan för att just kunna justera höjden baktill.
Justerar man bara en sidas höjd baktill så rör sig lådan diagonalt vågrätt.
Alla justeringar blir mer självklara i verkligheten, Lycka till!

Lämna ett svar