Trappräcket under snedtak

DSC02134

Trappräckets alla detaljer i furu tappades ihop för en stark och gedigen konstruktion.

DSC02132

Snedställda räckesståndare mellan över- och underliggare. Här syns detaljernas möten och profiler.

DSC02137

Räcken monterade på båda sidor trappen. Räckets överliggare följer taklutningen. Fyrkantiga stolpar i framkant av de båda räckena har generöst rundade kanter liksom räckesståndarna.

DSC02138

Trappan som är mycket brant och smal har fått handledare av smäckrare modell, för att inte ta så mycket av utrymmet i anspråk.

DSC02142

Handledarna är snedställda mot vägg och är profilfrästa så att man får ett bekvämt grepp på liten yta.

Lämna ett svar