Beslagning

Lås och gångjärn i tidsenlig anda och som passar dörrarna huggs in/monteras. Urhuggningarna görs mestadels med handöverfräs, det sista skarpa snitten fixas med stämjärn för att få de skarpa hörnen.

byggbloggbyggblogg-1byggblogg-2

Lämna ett svar