Kök Skogalund formas till i snickeriet!

IMG_8344

Skafferiskåpet med sitt grundare utförande har utdragsbackar monterade, hyllor placeras ovan dem. Lucka skall täcka dessa och under placeras två lådor. Skåpet för ugnar har djupet 700mm och lådor i underdel till tex grytor, luckor i ovandel. Luftning i bakkant för ugnarna planeras in vid tillverkningen, att luften kan cirkulera är viktigt där alla köksmaskiner skall byggas in.

IMG_8343

Underskåpen med dess inredning får ryggar monterade i snickeriet, alla synliga kanter/ytor penselmålas med NCS S 0603-Y20R.

Nu tillverkas lådor & luckor till Kök Skogalund

IMG_8139

Ämnen till kökets luckor hyvlas fram i massiv kvistfri björk.

IMG_8160

Ämnen till kökets lådor får sina sinkor frästa i ändträ, lite lim i sinkorna så håller de sin form.

IMG_8176

Ca 30 lådor i varierande storlekar till Kök Skogalund! Hoplimmade och putsade färdiga för att ytbehandlas med klarlack.

Kök Skogalund

IMG_7796

I snickeriet har arbetet med att tillverka Kök Skogalund börjat. Ett kök med detaljer som innanförliggande luck- och lådfronter, synliga gångjärnstappar, penselmålade ytor samt extra djupa underskåp som inramas med en utanpåliggande sockel.

IMG_7942

Materialet till köket är framtaget i rätt form och fason. Sammansättningen av skåpen sker med trätappar, så tapphål är frästa för att binda samman tak och botten med sidor etc. Grundfärgen är målad och väntar på sin toppfärg som kommer att penselmålas på synliga yttre ytor, samt sprutmålas inuti skåpen.

IMG_8130

Skåpstommar hoplimmade, nu väntar arbetet med att mäta upp lådor och luckor för tillverkning.

IMG_8131